GUDSTJENESTER

En søndag i måneden feires det sansegudstjeneste i Tomaskirken. Det er døveprest Marco Kanehl som har ansvar for gudstjenestene. Døve- og kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde brukere deltar i planlegging og gjennomføring.

Gudstjeneste i Tomaskirken

GUDSTJENESTER I TOMASKIRKEN HØSTEN 2019
Søndag 25.08 kl. 12.00 Fellesgudstjeneste med Andebu menighet – kirkekaffe
Søndag 22.09 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
Søndag 27.10 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
Søndag 01.12 kl. 17.00 Lysfesten, Gudstjeneste med kirkekaffe
Søndag 24.12 kl. 12.00 Julegudstjeneste med kirkekaffe

Gudstjenestene starter vanligvis kl 12 og er tilrettelagt på tegnspråk. Vi bruker vibrasjonsgulv, røkelse og annet som gjør at alle kan delta og føle seg om en del av fellesskapet.

Dørene er åpne, så hvem som helst kan komme, men det er viktig å gi beskjed på forhånd dersom man er en større gruppe. Tomaskirken har begrenset antall sitteplasser.

Etter gudstjeneste er det alltid kirkekaffe i Tomaskafeen.