GUDSTJENESTER

En søndag i måneden feires det sansegudstjeneste i Tomaskirken. Det er døveprest Marco Kanehl som har ansvar for gudstjenestene. Døve- og kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde brukere deltar i planlegging og gjennomføring.

Gudstjeneste i Tomaskirken

Gudstjenestene starter kl 12 og er tilrettelagt på tegnspråk. Vi bruker vibrasjonsgulv, røkelse og annet som gjør at alle kan delta og føle seg om en del av fellesskapet.

Dørene er åpne, så hvem som helst kan komme, men det er viktig å gi beskjed på forhånd dersom man er en større gruppe. Tomaskirken har begrenset antall sitteplasser.

Etter gudstjeneste er det alltid kirkekaffe i Tomaskafeen.

GUDSTJENESTER I TOMASKIRKEN VÅREN 2019
Søndag 20.01 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
Søndag 10.02 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
Søndag 03.03 kl. 11.00 Fellesgudstjeneste Andebu kirke med kirkekaffe
Torsdag 21.04 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe 1. påskedag
Søndag 12.05 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
Mandag 09.06 kl. 12.00 Gudstjeneste m/kirkekaffe 1. pinsedag