GUDSTJENESTER

En søndag i måneden feires det sansegudstjeneste i Tomaskirken. Det er døveprest Marco Kanehl som har ansvar for gudstjenestene. Døve- og kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde brukere deltar i planlegging og gjennomføring.

 

Gudstjeneste i Tomaskirken

Gudstjenestene starter kl 12 og er tilrettelagt på tegnspråk. Vi bruker vibrasjonsgulv, røkelse og annet som gjør at alle kan delta og føle seg om en del av fellesskapet.

Dørene er åpne, så hvem som helst kan komme, men det er viktig å gi beskjed på forhånd dersom man er en større gruppe. Tomaskirken har begrenset antall sitteplasser.

Etter gudstjeneste er det alltid kirkekaffe i Tomaskafeen.

GUDSTJENESTER HØSTEN 2018
Søndag 26.08 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
Søndag 16.09 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
Søndag 28.10 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
Torsdag 08.11 kl. 17.00 Gudstjeneste med kirkekaffe Besøk av Simen, Sandefjord
Søndag 02.12 kl. 17.00 Lysfest Gudstjeneste med kirkekaffe
Mandag 24.12 kl. 12.00 Julaften Gudstjeneste m/kirkekaffe