GUDSTJENESTER

En søndag i måneden feires det sansegudstjeneste i Tomaskirken. Det er døveprest Marco Kanehl som har ansvar for gudstjenestene. Døve- og kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde brukere deltar i planlegging og gjennomføring.

 

Gudstjeneste i Tomaskirken

Gudstjenestene starter kl 12 og er tilrettelagt på tegnspråk. Vi bruker vibrasjonsgulv, røkelse og annet som gjør at alle kan delta og føle seg om en del av fellesskapet.

Dørene er åpne, så hvem som helst kan komme, men det er viktig å gi beskjed på forhånd dersom man er en større gruppe. Tomaskirken har begrenset antall sitteplasser.

Etter gudstjeneste er det alltid kirkekaffe i Tomaskafeen.

GUDSTJENESTER HØSTEN 2017
27.08 kl. 12.00 Fellesgudstjeneste med Andebu menighet
24.09 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
29.10 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
03.12 kl. 17.00 Lysfest
24.12 kl. 12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe

 

Gudstjeneste med offer til Tomaskirken

Her finner dere noen ideer til hvordan gudstjenesten kan ordnes dersom ofringen går til Tomaskirken. Vi har lagt inn noen elementer vi bruker selv og noe vi tror kan passe hos dere. Vi håper noen av ideene passer inn i lokal grunnordning og at dette vil være med på å skape variasjon og berike gudstjenesten denne dagen.

Ressursnotat – gudstjeneste med offer til Tomaskirken