GUDSTJENESTER

En søndag i måneden feires det sansegudstjeneste i Tomaskirken. Det er døveprest Marco Kanehl som har ansvar for gudstjenestene. Døve- og kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde brukere deltar i planlegging og gjennomføring.

Gudstjeneste i Tomaskirken

GUDSTJENESTER I TOMASKIRKEN
Gudstjenestene starter vanligvis kl 12 og er tilrettelagt på tegnspråk. Vi bruker vibrasjonsgulv, røkelse og annet som gjør at alle kan delta og føle seg om en del av fellesskapet.

Torsdag 08.09kl. 18:00Døvblindegudstjeneste
Onsdag 19.10kl. 18:00Tomaskveld for alle (Høsttakkefest)
Torsdag 27.10kl. 18:00Tomaskveld (Mo32 & Bjørketun) internt arr.
Onsdag 09.11kl. 18:00Døvblindegudstjeneste
Onsdag 16.11kl. 18:00Tomaskveld for alle (vi tar krybben fram)
Onsdag 14.12kl. 18:00Lysfest med julemusikk (Mo32 & Bjørketun) – internt arr.

Dørene er åpne, så hvem som helst kan komme, men det er viktig å gi beskjed på forhånd dersom man er en større gruppe. Tomaskirken har begrenset antall sitteplasser.

Etter gudstjeneste er det alltid kirkekaffe i Tomaskafeen.