GUDSTJENESTER

En søndag i måneden feires det sansegudstjeneste i Tomaskirken. Det er døveprest Marco Kanehl som har ansvar for gudstjenestene. Døve- og kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde brukere deltar i planlegging og gjennomføring.

Gudstjeneste i Tomaskirken

GUDSTJENESTER I TOMASKIRKEN HØSTEN 2023
Gudstjenestene starter vanligvis kl 12 og er tilrettelagt på tegnspråk. Vi bruker vibrasjonsgulv, røkelse og annet som gjør at alle kan delta og føle seg om en del av fellesskapet.

Torsdag 29.10kl. 12:00Gudstjeneste med kirkekaffe
Onsdag 03.12kl. 17:00Lysfest, gudstjeneste med kirkekaffe
Torsdag 24.12kl. 12:00Gudstjeneste med kirkekaffe

Dørene er åpne, så hvem som helst kan komme, men det er viktig å gi beskjed på forhånd dersom man er en større gruppe. Tomaskirken har begrenset antall sitteplasser.

Etter gudstjeneste er det alltid kirkekaffe i Tomaskafeen.