Slik blir gudstjenestene i sansekirken

– Når jeg skal formidle evangeliet til personer som både hører og ser godt, bruker jeg vanligvis tale, musikk, bilder og gjenstander. Men når Guds ord skal formidles til døvblinde og døve/hørselshemmede med nedsatt funksjonsevne i tillegg, er det godt å vite at alle mennesker er utstyrt med et bredt sansespekter, forklarer døveprest Marco Kanehl (bildet).

– Jeg prøver å lage en gudstjeneste som spiller på de sansene som er intakte. Under gudstjenesten kan vi benytte bilder og gjenstander som tydeliggjør det som ellers blir sagt på tegnspråk. I Tomaskirken vil ulike installasjoner og kunst som lages spesielt for kirkerommet tas i bruk gjennom berøring. Sang og musikk hører med i gudstjenesten, også for døve- og døvblinde.

Sansekirken får et «levende gulv» som overfører musikkens rytmer og vibrasjoner til kirkebenkene. For å styrke sanseopplevelsen kan menigheten for eksempel legge seg på gulvet under lovsangen.

Tegnspråk er visuelt og har spennende muligheter. Det består av mimikk, bevegelser og tegn og det kan brukes både tegnspråkpoesi, dialog og ulike former. Mange døvblinde benytter taktil kommunikasjon. Presten kan også ta i bruk pantomime, rollespill og teater og «spille» det som skal formidles.
– Røkelse er et godt virkemiddel. Lukt og smak kan knyttes til det som skal formidles. Når vi skal feire nattverd kan det være fint å bruke et nybakt og velduftende brød. Og hvis teksten handler om jordens salt, kan salt eller noe som er salt smakes på, oppleves og knyttes til evangeliet, sier Kanehl.

Berøring som berører

– Verdens første sansekirke er et trosprosjekt. Bygging er startet uten at finansieringen er helt på plass. Vi er avhengig av gaver, også din, sier Signos generalsekretær Inger Helene Venås.

De fleste av oss tar det som en selvfølge å kunne gå i kirken og oppleve Guds nærvær gjennom sansene våre. Først og fremst via syn og hørsel.
– Når en ikke ser og ikke hører, benytter en andre sanser. Lukt og berøring. Følelser og stemninger. Vår utfordring, uansett sans, er å åpne for det som berører, sier Venås.
I Andebu finnes det en helt egen liten verden. Her gir Signo døvblindesenter botilbud til mennesker som er født døvblinde. Signo skole- og kompetansesenter gir utdanning til hørselshemmede med ulike funksjonshemninger og døvblinde. Signo Vivo gir botilbud til døve og døvblinde og
Signo Grantoppen AS gir arbeidstilbud. Signo utgjør et stort fellesskap der mangfold og samspill er en styrke. Når Tomaskirken åpner sine dører får Signos egen døveprest en ny og unik mulighet til å formidle Guds ord.
– Ved å støtte byggingen av Tomaskirken kan du bidra til at enda flere berøres ved å berøre. Kanskje vil du bidra med en kvadratmeter kirke? Eller en stol? Oppfordrer Venås.